• (040) 195 867
  • kokrica.ks@gmail.com

    Pokopališka uprava


    Pokopališče Kokrica vodi pokopališka uprava in upravitelj pokopališča. Pokopališče je prvenstveno namenjeno pokopu krajank in krajanov iz naše krajevne skupnosti in ima poslovilni objekt v katerem so 3 mrliške vežice, kuhinja in večnamenski prostor.

    Na pokopališču so možni klasični pogrebi, žarni pogrebi, anonimni pogrebi kakor tudi raztros pepela. Pogrebi se lahko opravijo vsak dan med 09.00 in 19.00 uro. Dogovor o času pogreba je možen z upraviteljem pokopališča, ki tudi po pooblastilu sveta KS skrbi za vodenje pogreba v skladu z krajevnimi običaji in hišnim redom pokopališča Kokrica.