• (040) 195 867
 • kokrica.ks@gmail.com

  Svet krajevne skupnosti Kokrica


  Namen sveta je ugotavljanje problemov, ki nastajajo v KS in koordinacija njihovega reševanja, prav tako pa ustvarjanje pogojev za zanimivejše in bolj aktivno življenje. Pri reševanju problemov, ki zahtevajo finančna sredstva, je treba poudariti, da je svet krajevne skupnosti organ, ki spada pod mestno občino Kranj. Svet torej lahko rešuje probleme le tako, da jih s pomočjo krajanov izpostavi, nato pa jih predoči občini in jo zaprosi za potrebna sredstva.


  Na lokalnih volitvah dne 18.11.2018 so bili v svet KS Kokrica za naslednje štiriletno mandatno obdobje ( 2018 - 2022 ) izvoljeni naslednji člani.


  Domen Hvala
  Jaka Šuštar
  Matej Sušnik
  Silvo Kutin
  Urška Sodnik
  Iztok Škofic
  Anton Jerič

  Predsednik sveta KS Kokrice je Domen Hvala in podpredsednik Iztok Škofic.


   


  Danes svet zaseda v naslednji sestavi.


  Ime in Priimek Funkcija
   Domen Hvala  Predsednik
   Iztok Škofic  Podpredsednik
   Jaka Šuštar  Član
   Matej Sušnik  Član
   Silvo Kutin  Član
   Urška Sodnik  Član
   Anton Jerič  Član

  Svet KS Kokrica ima sedež v Domu krajanov Kokrica, Cesta na Brdo 30, 4000 Kranj.

  Uradne ure so vsak prvi ponedeljek v mesecu med 18.00 in 20.00 uro v prostorih KS, kjer je krajanom na razpolago predsednik sveta.